Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến đường gần trường mầm non thôn Mai Châu, qua đường Đại Mạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường gần trường mầm non Mai Châu, đi trùng với ngõ 26 Đại Mạch với chiều dài khoảng 614 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường nối đê tả sông Hồng với đường TL23. Tuyến đi trùng với một phần ngõ 26 Đại Mạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường đi qua Tiểu học Đại Mạch, Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường đi qua trường Tiểu học Đại Mạch, Viện dưỡng lão Tuyết Thái với chiều dài khoảng 733 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu dân cư gần Viện dưỡng lão Tuyết Thái.

 Tuyến đi qua đường trước trường THCS Bùi Quang Mại.

 Đoạn cuối đi qua trường tiểu học Đại Mạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế ở xã Đại Mạch.

7. Tuyến đường bao quanh thôn Mạch Lũng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường bao quanh thôn Mạch Lũng với chiều dài khoảng 1,5 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đê tả sông Hồng, gần miếu Lũng Đông.

 Tuyến đi bao quanh thôn Mạch Lũng.

 Đoạn trùng với một phần tuyến đường sau thôn Mạch Lũng.

 Tuyến kết thúc ở đường đê tả sông Hồng.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).