Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ THCS Kim Nỗ đến đường sắt Hà Đông - Bắc Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ trường THCS Kim Nỗ đến tuyến đường sắt Hà Đông - Bắc Hồng với chiều dài khoảng 600 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường THCS Kim Nỗ.

Tuyến đường đi qua khu vực cánh đồng kết thúc ở đường sắt Bắc Hồng - Hà Đông.

Phần đầu tuyến đường đi qua khu dân cư đã xây dựng.

Tương tự, đoạn cuối cũng đã hiện hữu.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Kim Chung.

5. Tuyến đường qua UBND xã Kim Nỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường qua UBND xã Kim Nỗ dài khoảng 425 m, nối mục 4 với đường 18.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 4.

 Và kết thúc ở đường 18, gần trạm y tế xã Kim Nỗ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở ở xã Kim Nỗ trên thực tế.

6. Tuyến từ đường 18 đến khu dân cư dọc đường sắt Bắc Hồng - Hà Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ đường 18 đến khu dân cư dọc đường sắt Bắc Hồng - Hà Đông với chiều dài khoảng 270 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 18.

 Và kết thúc ở khu dân cư dọc đường sắt.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).