Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Kim Nỗ là một trong 23 xã của huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 6,56 km2. Xã Kim Nỗ giáp với các xã khác của huyện Đông Anh, cụ thể phía bắc của xã Kim Nỗ giáp xã Nam Hồng và hồ Vân Trì, phía tây giáp xã Kim Chung, phía nam giáp xã Hải Bối, phía đông nam giáp xã Vĩnh Ngọc và hồ Vân Trì, phía đông giáp xã Vân Nội và hồ Vân Trì. (Ảnh: Google).

1. Đường nối sân golf Vân Trì với đường Hoàng Sa

Đường nối sân golf Vân Trì với đường Hoàng Sa có chiều dài khoảng 5 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Trường Quốc tế Concordia, đi qua hồ Vân Trì và kết thúc ở khu vực cầu Phương Trạch.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua thôn Đoài

Xã  có thể mở một đường đi qua thôn Đoài với chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần số 121, đường Liên Xã, và kết thúc ở khu vực hồ Vân Trì.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).