Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Mai Hiên kéo dài từ QL3 đến THCS Ngô Quyền

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý có đường Mai Hiên kéo dài từ QL3 đến THCS Ngô Quyền với chiều dài khoảng 2,168 km. Tuyến đường này có phần lớn trùng với đường Mai Hiên hiện hữu. Tuyến rẽ nhánh từ đoạn nghĩa trang thôn Mai Hiên, quan bên hông trường mầm non Hoa Lâm, đi qua khu dân cư, đường Mai Lâm và kết thúc đoạn THCS Ngô Quyền (xã Đông Hội).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Hiên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, tuyến đường này theo quy hoạch sẽ mở rộng đường Mai Hiên hiện hữu.

 Tuyến đường mở rộng đường Mai Hiên sẽ đi qua một số nhà dân.

 Tuyến rẽ nhánh từ đoạn nghĩa trang thôn Mai Hiên.

 

 Đoạn tuyến đi qua khu dân cư và trường mầm non Hoa Lâm.

 

 Tuyến đường kết thúc ở đoạn trường THCS Ngô Quyền.

5. Tuyến đường nối QL3 với đê sông Đuống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường nối QL3 với đê sông Đuống đoạn qua Trạm y tế xã Mai Lâm với chiều dài khoảng 514 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm có điểm đầu ở QL3 đoạn Công ty Đúc Mai Lâm.

 Tuyến đường kết thúc ở đê, bên hông trạm y tế xã Mai Lâm.

6. Tuyến đường từ Mai Hiên qua THCS Mai Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ đường Mai Hiên qua  trường THCS Mai Lâm, qua tuyến đường ở mục 5 với chiều dài khoảng 546 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Mai Hiên.

 Tuyến đi qua trường THCS Mai Lâm và kết thúc ở khu dân cư.

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội