Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường từ Trung tâm văn hóa thể thao quận Hoàng Mai đến Bằng B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Trung tâm văn hóa thể thao quân Hoàng Mai đến Bằng B dài khoảng 566 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông TTVH-TT quận Hoàng Mai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Và kết thúc ở đường Bằng B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đoạn qua phố Linh Đường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đoạn qua Trung tâm văn hóa thể thao quận Hoàng Mai.

6. Tuyến nối Linh Đường với KĐT Tây Nam Linh Đàm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến nối Linh Đường với KĐT Tây Nam Linh Đàm, dài khoảng 130 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường sẽ mở đi trùng một phần phố Linh Đường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang, nối vào đường hiện hữu ở KĐT Tây Nam Linh Đàm.

7. Tuyến đường gần trùng với Bằng B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường đi gần trùng với đường Bằng B, dài khoảng 320 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đường này đi trùng với một phần đường Bằng B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Kết thúc gần nút giao Bằng B- Linh Đường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt.

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội