Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

17. Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có một phần của đường Vành đai 2,5 dài khoảng 200 m, tính từ ngõ 115 Định Công đến nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Vành đai 2,5 sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn phường Thịnh Liệt trên thực tế đang GPMB.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Trên địa bàn phường này Vành đai kéo dài từ ngõ 115 Định Công đến nút giao Giải Phóng - Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Toàn cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Thịnh Liệt.

18. Đường từ mục 17 đến AEON Mall Hoàng Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ mục 17 đến AEON Mall Hoàng Mai, dài khoảng 890 m. Tuyến đường này tính từ ngõ 115 Định Công qua đầm Đỗi đến ngõ 32 Đại Từ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch đi trùng với ngõ 115, điểm đầu tiếp giáp vành đai 2,5 ở mục 17.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Tuyến đường đi qua Đầm Đỗi, bên hông AEON Mall Hoàng Mai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Toàn tuyến trên thực tế.

19. Tuyến nối đường Thịnh Liệt với ngõ 1277 Giải Phóng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến nối đường Thịnh Liệt với ngõ 1277 Giải Phóng dài khoảng 343 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phườn Thịnh Liệt trên thực tế.