Quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Ngọc Hồi vào ngõ 54 Ngọc Hồi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong đó, đáng chú ý có khu đất từ đường Ngọc Hồi (đối diện Rose Town 79 Ngọc Hồi) vào ngõ 54 Ngọc Hồi với diện tích khoảng 2.436,549 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường vào ngõ 54 và trường THPT Việt Nam - Ba Lan.

5. Khu đất từ Linh Đường đến ngõ 54 Ngọc Hồi

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường Ngọc Hồi từ Linh Đường đến ngõ 54 Ngọc Hồi với diện tích khoảng 16.452,981 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất có điểm đầu tiếp giáp với đường Linh Đường, chạy dọc đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất đoạn qua chùa Tứ Kỳ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đoạn qua trường Việt Nam - Ba Lan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở đoạn ngõ 54 Ngọc Hồi, khi hết địa bàn quận Hoàng Mai.

6. Khu đất ven hồ Yên Sở từ UBND quận Hoàng Mai tới Tam Trinh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất ven hồ Yên Sở từ UBND quận Hoàng Mai tới Tam Trinh với diện tích khoảng 57.022,595 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi mở đường tiếp giáp với tuyến đường qua UBND quận Hoàng Mai.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất này chạy dọc tuyến kênh dẫn nước cạnh hồ Yên Sở.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc ở đường Tam Trinh.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

Quy hoạch
 
chọn