Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

11. Tuyến đường từ Tam Trinh đến gần ngõ 143 Nguyễn Chính

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến từ Tam Trinh đến gần ngõ 143 Nguyễn Chính dài khoảng 1,125 km trong đó đoạn thuộc phường Thịnh Liệt dài khoảng 575 m. Đây là tuyến đường nằm giữa Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở và Trung tâm đăng kiểm 29-10D. 

Từ khu vực trên, tuyến đi qua trạm trộn bê tông ở các tuyến đường thuộc các mục 8, 9 và kết thúc ở đoạn gần với cuối ngách 143/276 Nguyễn Chính.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Tuyến đường này nằm ở giữa Trung tâm đăng kiểm và Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Đoạn thuộc phường Thịnh Liệt hiện chưa thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến đi qua khu vực trạm trộn bê tông cắt 2 tuyến đường thuộc mục 8, 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến đường sẽ mở kết thúc ở đoạn gần với cuối ngách 143/276 Nguyễn Chính.

12. Đường nối Trương Định -  ngách 42/197 Thịnh Liệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường nối Trương Định -  ngách 42/197 Thịnh Liệt dài khoảng 1,1 km. Tuyến có một đoạn đầu trùng với đường Giáp Nhị, tuyến đi qua bên hông trường Tiểu học Thịnh Liệt cơ sở 1, qua nút giao ngách 88/61 Giáp Nhị - ngách 42/133 Thịnh Liệt và kết thúc tại hẻm 42/197/54 Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến có một đoạn đầu trùng với đường Giáp Nhị.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến đi qua bên hông trường Tiểu học Thịnh Liệt cơ sở 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua nút giao ngách 88/61 Giáp Nhị - ngách 42/133 Thịnh Liệt và kết thúc tại hẻm 42/197/54 Thịnh Liệt.

13. Tuyến từ Tiểu học Thịnh Liệt đến đường mục 12

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến từ Tiểu học Thịnh Liệt đến đường mục 12 dài khoảng 250 m trong đó đoạn đầu tuyến qua trường tiểu học này đã thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Đoạn đầu tuyến qua trường Tiểu học Thịnh Liệt đã thi công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến giao với đường mục 12 đoạn hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt.