Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Mở rộng đường Tam Trinh từ Vành đai 3 đến Vành đai 2

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Tam Trinh từ Vành đai 3 đến Vành đai 2 với diện tích khoảng 114.100,700 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất thu hồi tính từ nút giao Vành đai 3 - Tam Trinh, trong đó một đoạn của đường Tam Trinh đã thu hồi mở rộng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đường Tam Trinh mở rộng chủ yếu về bên tay phải (hướng từ Vành đai 3 đi Vành đai 2).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất thu hồi mở rộng đường Tam Trinh nhìn từ Vành đai 2,5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Đoạn qua Vành đai 2,5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Đoạn hướng về đường Minh Khai (Vành đai 2).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất thu hồi mở rộng đường Tam Trinh đoạn qua đường Lĩnh Nam.

8. Khu đất thu hồi mở rộng đường Lĩnh Nam

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Lĩnh Nam với diện tích khoảng 44.749,671 từ đường Tam Trinh đến đoạn chung cư CTI Vĩnh Hoàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi tính từ nút giao Lĩnh Nam - Tam Trinh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất thu hồi cả hai bên của đường Lĩnh Nam.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Và kết thúc ở đoạn CTI Vĩnh Hoàng khi giao với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo quy hoạch.

9. Khu đất bên hông hồ sinh thái Vĩnh Hưng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất bên hông hồ sinh thái Vĩnh Hưng với diện tích khoảng 3.563,199 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

chọn
VCSC: Kế hoạch tái cơ cấu đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Tasco giai đoạn 2022-2027
Theo VCSC, Tasco có khả năng thực hiện kế hoạch doanh thu 11.400 tỷ đồng năm nay nếu thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu đối với hoạt động kinh doanh và hưởng lợi từ mảng thu phí khi hệ thống ETC trở nên phổ biến.