Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất trùng với một phần ngõ 129 Nguyễn Xiển

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở đường trùng với một phần ngõ 129 Nguyễn Xiển với diện tích khoảng 4.222,205 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu gần ngõ 129 Nguyễn Xiển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Nhiều nhà dân khu vực này thuộc diện thu hồi đất làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi có đoạn đi trùng với ngõ 129 Nguyễn Xiển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất này kết thúc ở cuối ngõ 129.

2. Khu đất từ đường Nguyễn Xiển đến cuối ngõ 129, bao quanh hồ Rẻ Quạt

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Xiển đến cuối ngõ 129, bao quanh hồ Rẻ Quạt với diện tích khoảng 3.268,732 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế tiếp giáp với đường Nguyễn Xiển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất chia nhánh bao quanh hồ Rẻ Quạt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất này kết thúc đoạn cuối ngõ 129 Nguyễn Xiển.

3. Khu đất nối hai khu ở mục 1 và 2

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân đáng chú ý có khu đất nối hai khu ở mục 1 và 2 với diện tích khoảng 1.250,391 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Thanh Xuân. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh, ven hồ Rẻ Quạt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất này sát với hồ Rẻ Quạt, phía sau khu dân cư.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc khi giao với khu ở mục 2.

 

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

chọn
Nhiều chủ đầu tư kinh doanh khởi sắc, lãi tăng bằng lần quý đầu năm, số khác 'lội ngược dòng' nhờ mảng tài chính
Ngành BĐS quý I/2022 ghi nhận 27 doanh nghiệp đại chúng có lợi nhuận sau thuế tăng hơn 100% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ ghi nhận mức tăng trưởng tốt từ hoạt động kinh doanh chính. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp "lội ngược dòng" nhờ tiết giảm chi phí và có thêm các nguồn thu tài chính.