Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất thu hồi làm đường Tây Thăng Long

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường Tây Thăng Long từ Văn Tiến Dũng đến Phạm Văn Đồng với diện tích khoảng 232.632,104 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường Tây Thăng Long. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất thu hồi để mở đường Tây Thăng Long có điểm đầu ở nút giao đường Văn Tiến Dũng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này có đoạn đi trùng với đường Phạm Văn Nghị.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua khu vực HV Cảnh sát Nhân dân đến sông Nhuệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất thu hồi mở đường Tây Thăng Long trên thực tế còn một số khu vực có nhà dân chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu vực làm cầu qua sông Nhuệ chưa thu hồi nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất thu hồi mở đường Tây Thăng Long đoạn qua Cổ Nhuế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất qua Cổ Nhuế đến đường Phạm Văn Đồng nhìn từ KĐT Ngoại giao đoàn.

5. Khu đất từ Hoàng Tăng Bí đến Văn Hội

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất từ đường Hoàng Tăng Bí đến Văn Hội (qua trường THCS Đức Thắng) với diện tích khoảng 12.306,130 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí. Trên thực tế khu đất đã thu hồi một phần.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất đi qua hông trường THCS Đức Thắng hướng về đường Văn Hội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Đoạn thông ra đường Hoàng Tăng Bí chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Nhiều căn nhà trên đường Văn Hội cũng sẽ bị thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Văn Hội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Sau khi cắt qua đường Văn Hội, khu đất kết thúc khi tiếp giáp với đường quy hoạch.

6. Khu đất bên hông trường Cán bộ Thanh tra trên đường Đức Thắng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất bên hông trường Cán bộ Thanh tra trên đường Đức Thắng với diện tích khoảng 5.714,866 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 19.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 20.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 21.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Đức Thắng, bên hông trường Cán bộ Thanh tra. Trên thực tế, đoạn đầu đã thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 22.

Khu đất này đã thu hồi, làm đường đến đoạn Viện Công nghệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 23.

Đoạn cuối thu đất giáp với đường quy hoạch chưa thu hồi.

 (- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).