Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 1.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất thu hồi làm đường Đặng Thùy Trâm kéo dài đến Trần Quốc Hoàn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong đó, đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường Đặng Thùy Trâm kéo dài đến Trần Quốc Hoàn với diện tích khoảng 6.225,078 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế là đường Đặng Thùy Trâm kéo dài đến Trần Quốc Hoàn. Điểm đầu thu hồi là khu vực chợ sinh viên ở nút giao Đặng Thùy Trâm - Nghĩa Tân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 4.

Khu đất thu hồi một phần khu vực giáp với trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc ở đường Trần Quốc Hoàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy.

2. Khu đất từ đường Cầu Giấy đến chung cư Thanh Bình (Vành đai 2,5)

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy đáng chú ý có khu đất từ đường Cầu Giấy đến chung cư Thanh Bình với diện tích khoảng 15.284,633 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 11.

Khu đất nhìn từ chung cư Thanh Bình.

3. Khu đất thu hồi mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy đáng chú ý có khu đất thu hồi để mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang với diện tích khoảng 5.722,443 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Cầu Giấy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 13.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 14.

Đây là khu đất săp sthu hồi mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở cuối ngõ 381, đoạn giao với ngõ 155 Cầu Giấy.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).