Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu H2-3 và Phân khu H2-4 của TP Hà Nội.

Hoàng Liệt là một trong 14 phường của quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Theo Wikipedia, phường này có diện tích là 4,85 km².

Phường Hoàng Liệt nằm ở vị trí phía Tây Nam quận Hoàng Mai. Phía Đông phường Hoàng Liệt giáp phường Yên Sở, phía Tây giáp xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), phía Nam giáp các xã Tam HiệpTứ Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), phía Bắc giáp các phường Đại Kim, Thịnh Liệt.

Phường Hoàng Liệt nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung nằm trong quy hoạch Phân khu H2-3 và Phân khu H2-4 TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của hai phân khu này.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt căn cứ theo quy hoạch Phân khu H2-3 và H2-4:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Hoàng Liệt trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt phần thuộc Phân khu H2-3: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hoàng Liệt phần thuộc Phân khu H2-4: Xem và tải về TẠI ĐÂY