Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Định Công nằm ở phía Tây Nam của quận Hoàng Mai có diện tích 275,5 ha được chia thành 24 khu dân cư với 84 tổ dân phố. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường nối Trịnh Đình Cửu với ngõ 120 Định Công

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, quận Hoàng Mai đáng chú ý có tuyến đường nối Trịnh Đình Cửu với ngõ 120 Định Công dài khoảng 305 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Trịnh Đình Cửu đoạn đối điện ngõ 328 Lê Trọng Tấn, tuyến đi qua sông Lừ, cắt các ngõ 216, 176 Định Công đoạn bên hông chung cư Sky Central. Tuyến kết thúc ở ngõ 120 Định Công đoạn gần nút giao ngõ 120 và 122.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Trịnh Đình Cửu đoạn đối điện ngõ 328 Lê Trọng Tấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua sông Lừ, cắt các ngõ 216, 176 Định Công đoạn bên hông chung cư Sky Central.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở ngõ 120 Định Công đoạn gần nút giao ngõ 120 và 122.

8. Tuyến nối đường mục 1 với Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với Vành đai 2,5 dài khoảng 209 m. Tuyến có điểm đàu ở đường mục 1 đoạn cạnh ngõ 176 Định Công. Tuyến đi gần trùng với ngõ 176 và kết thúc ở đường Định Công đoạn phía sau số nhà 176 Định Công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đàu ở đường mục 1 đoạn cạnh ngõ 176 Định Công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến đi gần trùng với ngõ 176 và kết thúc ở đường Định Công đoạn phía sau số nhà 176 Định Công.

9. Ngõ 175 Định Công mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công đáng chú ý có ngõ 175 mở rộng đến đầm Đỗi. trên thực tế đây là một phần của tuyến nối Vành đai 2,5 với Đại Từ. Trên địa bàn phường Định Công, tuyến mở rộng ngõ 175 từ vành đai 2,5 đến đầm Đỗi. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Ngõ 175 Định Công trên thực tế đã mở rộng một phần.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Đoạn thuộc địa bàn này kéo dài đến đầm Đỗi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Theo quy hoạch tuyến đi qua đầm Đỗi đến Đại Từ.