Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Cổ Loa là một trong 23 xã của huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 8,02 km2. Phía đông của xã Cổ Loa giáp xã Dục Tú, phía bắc giáp xã Việt Hùng và Uy Nỗ, phía tây giáp xã Vĩnh Ngọc và Xuân Canh, phía nam giáp xã Đông Hội, phía đông nam giáp xã Mai Lâm (tất cả thuộc huyện Đông Anh). (Ảnh: Google).

1. Đường chạy qua Thôn Sằn

Xã có thể  mở một đường chạy qua Thôn Sằn với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường cũng đi qua khu vực Trường quay Cổ Loa về phía nam.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường  có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Trạm xăng Đông Hội

Đường đi qua Trạm xăng Đông Hội có chiều dài khoảng 1,1 km. Đoạn đường có điểm đầu gần số 96, Quốc lộ 13 và kết thúc ở khu vực công viên Smiley Ville.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).