Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến đường nối TL23 với đường mới (Hậu Dưỡng, Kim Chung)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường nối TL23 (cạnh dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City) đến đường mới (Hậu Dưỡng, Kim Chung, gần chợ Mun) với chiều dài khoảng 540 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường TL23, bên cạnh chung cư Thăng Long Green City.

Tuyến đường này tiếp giáp đường mới mở phía sau chung cư Thăng Long Green City.

Tuyến kết thúc ở đường mới, thôn Hậu Dưỡng.

Tuyến đường này gần với chợ Mun.

 Tuyến đường quy hoạch đi qua một số nhà dân.

6. Tuyến phía sau chợ Mun

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường phía sau chợ Mun với chiều dài khoảng 224 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường đôi, gần trường mầm non Kim Chung A.

 Tuyến kết thúc ở đường mới Hậu Dưỡng, đoạn giao với đường mục 5.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở ở xã Kim Chung trên thực tế.

7. Tuyến đường song song với mục 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường song song với mục 6, đi qua bên hông trường THPT Bắc Thăng Long với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông THPT Bắc Thăng Long.

 Tuyến kết thúc ở đường mới thôn Hậu Dưỡng, đối diện hồ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).