Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

11. Tuyến đường từ cống Long Tửu đến Lại Đà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn cống Long Tửu đến Lại Đà với chiều dài khoảng 1,366 km.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở ã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội có điểm đầu ở gần cống Long Tửu, Hanoi Pony Club.

 Đây là tuyến đường chạy song song sông Ngũ Huyện Khê, hướng về đường Trường Sa.

 

 Tuyến đường này đi qua khu vực gần trường mầm non Đông Hội.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

12. Tuyến đường từ đường dẫn cầu Tứ Liên đến gần đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường từ đường dẫn cầu Tứ Liên theo quy hoạch đến gần đường Trường Sa (đoạn đối diện Eurowindow River Park) với chiều dài khoảng 1,846 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường dẫn cầu Tứ Liên theo quy hoạch, cạnh sông Ngũ Huyện Khê. Điểm đầu cách cống Long Tửu khoảng 400 m.

 Tuyến đường này đi qua gần nhà văn hóa thôn Đông Ngàn.

 Đoạn qua nghĩa trang làng Lại Đà.

 Tuyến đường đi qua khu dân cư và kết thúc ở đoạn đối diện chung cư Eurowindow River Park.

13. Tuyến đường nối mục 11 với 12

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường nối mục 11 với 12 từ sông Ngũ Huyện Khê đến gần nhà văn hóa thôn Đông Ngàn với chiều dài khoảng 585 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)