Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

8. Tuyến đường chạy song song sông Ngũ Huyện Khê, đường Trường Sa, đê Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường chạy song song sông Ngũ Huyện Khê, đường Trường Sa, đê Phương Trạch dài khoảng 3,466 km. Tuyến có điểm đầu ở bên hông sông Ngũ Huyện Khê, cách cống Long Tửu khoảng 400 m.

Từ đây, tuyến chạy song song sông Ngũ Huyện Khê đến gần nút giao với đường Trường Sa và chuyển hướng chạy song song với đường Trường Sa (cắt đường Lại Đà ở bìa làng). Tuyến chạy song song đường Trường Sa đến khu dân cư chân cầu Đông Trù tiếp tục chuyển hướng chạy song song đê Phương Trạch.

Tuyến đi qua bên hông Nhà văn hóa thôn Đông Ngàn và kết thúc ở đoạn hồ câu Đông Ngàn, gần đê Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường này có điểm đầu gần cống Long Tửu trên đường đê Phương Trạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến chạy dọc theo bờ sông Ngũ Huyện Khê.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường này cắt đường Lại Đà ở đoạn bìa làng và chạy song song với đường Trường Sa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua khu nghĩa trang và rìa khu dân cư dưới chân cầu Đông Trù.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến chạy song song đê Phương Trạch và cắt đường Lại Đà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến đi qua bên hông Nhà văn hóa thông Đông Ngàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua đình Đông Ngàn và kết thúc gần hồ câu.

9. Tuyến cắt đường Lại Đà, nối hai đoạn của đường mục 8

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường cắt đường Lại Đà, nối hai đoạn của đường mục 8 dài khoảng 724 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 8, đoạn sông Ngũ Huyện Khê, tuyến cắt đường Lại Đà đoạn gần Vinmart Đông Hội. Tuyến kết thúc ở đường mục 8 đoạn song song với đường Trường Sa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 8, đoạn sông Ngũ Huyện Khê.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Tuyến đường này kết thúc khi giao với đường mục 8 đoạn gần đường Trường Sa.

10. Tuyến đường nối mục 8 với làng Lại Đà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường nối mục 8 với làng Lại Đà dài khoảng 326 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 8 đoạn đối diện chung cư Eurowindow River Park và kết thúc đoạn hồ nước bên hông làng Lại Đà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.