Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ nhà máy bê tông Amaccao đến đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ nhà máy bê tông Amaccao đến đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài khoảng 745 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vân Trì, đoan nhà máy bê tông Amaccao.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường gom Võ Nguyên Giáp.

 Một phần tuyến đường này thuộc xã Tiên Dương.

5. Tuyến đường trùng ngõ 403 Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 403 Vân Trì với chiều dài khoảng 710 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần đường Võ Nguyên Giáp.

 Tuyến đi trùng, mở rộng ngõ 403 Vân Trì.

 Đoạn qua đường Vân Trì.

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng khi giao với đường quy hoạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường bên hông trường Tiểu học Vân Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Vân Trì đi qua trường Tiểu học Vân Nội với chiều dài khoảng 324 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội