Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Vân Nội nằm gần như ở trung tâm của huyện Đông Anh, vì vậy xã giáp với các xã khác trong huyện. Cụ thể, phía bắc của xã Vân Nội giáp xã Bắc Hồng, phía tây bắc giáp xã Nam Hồng, phía tây giáp hồ Vân Trì và xã Kim Nổ, phía nam giáp xã Vĩnh Ngọc, phía đông giáp xã Tiên Dương. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất  

7. Đường đi qua chùa Ngọc Thố

Đường đi qua chùa Ngọc Thố có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường này nối tiếp Quốc lộ 23 ở khu vực chợ Vân Trì.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối xóm trại Mỹ Nội với đường Võ Nguyên Giáp

Xã cũng có thể mở một đường nối xóm trại Mỹ Nội với đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường này đi qua nhà văn hóa thôn Thố Bảo.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google). 

3. Đường đi qua Linh Miếu Ngọc Thố

Đường đi qua Linh Miếu Ngọc Thố có chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường này chạy vuông góc với Quốc lộ 23 và kết thúc ở khu vực Trường Mầm non Vân Nội

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).