Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Xuân Canh có diện tích là 6,12 km2. Xã nằm ở phía nam của huyện Đông Anh. Phía tây xã Xuân Canh giáp xã Tàm Xá (huyện Đông Anh), phía tây bắc giáp xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh), phía bắc và đông bắc giáp xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) và sông Hoàng Giang, phía đông giáp xã Đông Hội (huyện Đông Anh) và sông Ngũ Huyện Khê, phía tây nam giáp một phần nhỏ với phường Nhật Tân và phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), phía nam giáp phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) và sông Hồng.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua chùa Xuân Trạch

 

Đường đi qua chùa Xuân Trạch có chiều dài khoảng 2,2 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực cầu Tứ Liên.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh. (Nguồn ảnh: Google).

2. Các đường chạy song song với sông Ngũ Huyện Khê

Xã cũng có thể mở một số đường chạy song song với sông Ngũ Huyện Khê. Các đường này chạy qua khu vực Trường Mầm non Xuân Canh và Trường Mầm non Xuân Trạch.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).