Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Vân Nội nằm gần như ở trung tâm của huyện Đông Anh, vì vậy xã giáp với các xã khác trong huyện. Cụ thể, phía bắc của xã Vân Nội giáp xã Bắc Hồng, phía tây bắc giáp xã Nam Hồng, phía tây giáp hồ Vân Trì và xã Kim Nổ, phía nam giáp xã Vĩnh Ngọc, phía đông giáp xã Tiên Dương. (Ảnh: Google).

 Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất  

1. Đường nối Quốc lộ 23 với Nghĩa trang thôn Trung Oai

Đường nối Quốc lộ 23 với Nghĩa trang thôn Trung Oai có chiều dài khoảng 3,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Cổng vào Polygon Art and Homestay - Camping.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Võ Nguyên Giáp

Xã cũng có thể mở một đường song song với đường Võ Nguyên Giáp với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Trường THCS Vân Nội.

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

3. Đường vuông góc với đường Võ Nguyên Giáp

Một đường chạy vuông góc với đường Võ Nguyên Giáp sẽ được mở tại xã với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường đi qua khu vực Trường Tiểu học Vân Nội về phía nam.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).