Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội (Phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Uy Nỗ là một trong 23 xã của huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Xã Uy Nỗ nằm gần như ở trung tâm của huyện Đông Anh, vì vậy xã giáp với các xã khác trong huyện. Cụ thể, phía tây xã Uy Nỗ giáp thị trấn Đông Anh, phía tây nam giáp xã Vĩnh Ngọc, phía nam giáp xã Cổ Loa, phía đông giáp xã Việt Hùng, phía bắc giáp xã Xuân Nộn. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua Phòng Cảnh sát PC&CC số 5

Đường đi qua Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường chạy cắt ngang địa bàn xã.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Bệnh viện Đa khoa Đông Anh với Trường Cao đẳng Thăng Long

Đường nối Bệnh viện Đa khoa Đông Anh với Trường Cao đẳng Thăng Long có chiều dài khoảng 1,6 km.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua Chi cục Dự trữ nhà nước Đông Anh

Xã cũng có thể mở một đường đi qua Chi cục Dự trữ nhà nước Đông Anh với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Ngõ 151, đường Đào Duy Tùng.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).