Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội (Phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tiên Dương là một trong 23 xã, 1 thị trấn của huyện Đông Anh. Tiên Dương nằm giáp trung tâm huyện, nơi cửa ngõ phía bắc của thủ đô Hà Nội. Phía đông giáp đường Quốc lộ 3 và thị trấn Đông Anh; phía tây giáp xã Vân Nội; phía nam giáp xã Vĩnh Ngọc; phía bắc giáp xã Nguyên Khê. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua công viên Kim Quy

Đường đi qua công viên Kim Quy có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 13 và kết thúc ở khu vực công viên Cầu Đôi.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối chùa Bảo Khánh với Quốc lộ 13

 

Xã cũng có thể mở một đường nối chùa Bảo Khánh với Quốc lộ 13 với chiều dài khoảng 2,8 km. Đoạn đường có điểm đầu gần chùa Bảo Khánh và nối tới Quốc lộ 13, đoạn gần Cửa hàng Xăng dầu 103 - Petrolimex.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua UBND xã Tiên Dương

Đường đi qua UBND xã Tiên Dương có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 13.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).