Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Thụy Lâm ở phía đông bắc huyện Đông Anh, là vùng đất cổ ở ven sông Cà Lồ. Xã tiếp giáp với các xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn về phía bắc; các xã Hòa Tiến, Yên Phụ, Văn Môn, huyện Yên Phong về phía đông và đông nam; các xã Vân Hà, Liên Hà huyện Đông Anh về phía nam; xã Xuân Nộn huyện Đông Anh về phía tây. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua Nhà văn hoá thôn Cổ Miếu

Đường đi qua Nhà văn hoá thôn Cổ Miếu có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm đầu gần sông Cà Lồ và cắt qua đường Thụy Lâm.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường ven sông Cà Lồ

Xã cũng có thể mở một đường ven sông Cà Lồ với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường đi qua Phường Múa rối Nước Đào Thục về phía tây.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thuỵ Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).