Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội (Phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Tiên Dương là một trong 23 xã, 1 thị trấn của huyện Đông Anh. Tiên Dương nằm giáp trung tâm huyện, nơi cửa ngõ phía bắc của thủ đô Hà Nội. Phía đông giáp đường Quốc lộ 3 và thị trấn Đông Anh; phía tây giáp xã Vân Nội; phía nam giáp xã Vĩnh Ngọc; phía bắc giáp xã Nguyên Khê. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất 

7. Đường đi qua Chi cục Thuế huyện Đông Anh

Đường đi qua Chi cục Thuế huyện Đông Anh sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 13 và có điểm cuối ở đường này.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường nối Lương Nỗ 2 với công viên Kim Quy

Đường nối Lương Nỗ 2 với công viên Kim Quy có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường chạy gần song song với Quốc lộ 13.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Đông Anh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).