Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường nối QL3 với đê sông Đuống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường nối QL3 với đê sông Đuống với chiều dài khoảng 221 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở QL3.

Tuyến đi qua khu nhà xưởng, kết thúc ở đường chân đê.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

8. Tuyến đường từ QL3 đến Lộc Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến Lộc Hà với chiều dài khoảng 444 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở QL3, gần lối vào Lộc Hà.

 Tuyến chủ yếu đi qua cánh đồng.

 

 Tuyến đường này kết thúc gần  chùa Lộc Hà.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến Mai Hiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến Mai Hiên với chiều dài khoảng 685 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 8, gần lối vào Lộc Hà từ QL3.

 Tuyến đường này có đoạn đầu đi qua cánh đồng, song song QL3.

 Tuyến kết thúc ở đường Mai Hiên, đối diện với THCS Mai Lâm.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội