Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất

 Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến đường chạy dọc đường sắt, từ đường 70 sang phường Xuân Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc đường sắt, từ đường 70 sang phường Xuân Phương với chiều dài khoảng 375 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường có điểm đầu ở đường 70, tại nút giao đường 70 và đường tàu.

Tuyến đường này đi qua nhiều nhà xưởng.

Tuyến chạy dọc đường tàu và kết thúc khi hết địa bàn phường Tây Mỗ, đoạn lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường từ mục 10 đến Nhuệ Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 10 đến Nhuệ Giang với chiều dài khoảng 572 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nhuệ Giang, đi trùng với đường hiện hữu.

 Đây là tuyến đường gần trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

 Tuyến kết thúc ở đường mục 10, gần đường sắt.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến từ đường ven sông Cầu Ngà đến gần đường sắt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ có tuyến đường từ đường ven sông Cầu Ngà đang  xây dựng đến gần đường sắt với chiều dài khoảng 420 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường ven sông Cầu Ngà đang xây dựng, ở khoảng giữa đường 70 và trung tâm đào tạo lái xe.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S3 và GS).

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội