Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường kéo dài đường Phương Liệt đến Hà Kế Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường kéo dài đường Phương Liệt đến Hà Kế Tấn với chiều dài khoảng 313 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu trùng với đường Phương Liệt, giao với đường quy hoạch từ Hà Kế Tân qua Tiểu học Phương Liệt.

 Đoạn qua chung cư 3B Phương Liệt.

 Tuyến đườn nhìn từ đường Hà Kế Tấn.

 

 Tuyến đường đi qua khu vực nhà xưởng, kết thúc ở đường Hà Kế Tấn, đoạn cách sông Sét khoảng 76 m.

5. Tuyến đường từ sông Sét đến đường Phan Đình Giót

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ sông Sét đến đường Phan Đình Giót với chiều dài khoảng 334 m. Tuyến đường này có đoạn đi trùng ngõ 40 Phan Đình Giót.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở sông Sét, đi qua ngách 12/131 Phan Đình Giót.

 Tuyến đường này đi qua một số nhà dân và nhà xưởng.

 Đoạn cuối tuyến đi trùng ngõ 40 Phan Đình Giót.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến kéo dài ngách 12/131 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến từ mục 5, kéo dài ngách 12/131 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn với chiều dài khoảng 170 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 5.

 Và kết thúc ở đường Hà Kế Tấn.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).