Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

17. Tuyến đường từ Linh Đường đến sân bóng Bằng B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến từ Linh Đường đến sân bóng Bằng B với chiều dài khoảng 490 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở Linh Đường, cách nút giao Linh Đường - Bằng B khoảng 160 m.

 Tuyến hướng về đường Bằng B.

 Đoạn cuối tuyến đi trùng với một phần đường Bằng B.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

18. Tuyến đường từ Linh Đường đến gần Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Cơ sở 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Linh Đường đến gần Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Cơ sở 2 với chiều dài khoảng 468 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở Linh Đường, cách đường mục 14 khoảng 50 m.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

19. Tuyến đường song song, cách đường ở mục 15 khoảng 150 m

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Linh Đường, song song và cách đường ở mục 15 khoảng 150 m, với chiều dài khoảng 362 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).