Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Đường từ nút giao Cù Chính Lan - Hoàng Văn Thái đến chung cư Hà Đô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Cù Chính Lan - Hoàng Văn Thái đến chung cư Hà Đô với chiều dài khoảng 220 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Cù Chính Lan - Hoàng Văn Thái.

 Đoạn đầu tuyến đi qua một số nhà dân.

 Từ đoạn chung cư Hà Đô, tuyến đã xây dựng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường từ nút giao Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Ngọc Nại đến ngõ 93 Hoàng Văn Thái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Ngọc Nại đến ngõ 93 Hoàng Văn Thái dài khoảng 268 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Ngọc Nại.

 Tuyến đường này đi qua đoạn số 101 Hoàng Văn Thái.

 Và kết thúc ở ngõ 93 khi hết địa bàn phường Khương Trung.

6. Đường nối Hoàng Văn Thái với ngõ 134 Lê Trọng Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường nối Hoàng Văn Thái với ngõ 134 Lê Trọng Tấn với chiều dài khoảng 100 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).