Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Đường nối Âu Cơ - Quảng Bá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến đường nối Âu Cơ - Quảng Bá với chiều dài khoảng 325 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường này có điểm đầu tùng với ngõ 275 Âu Cơ.

 

 Đoạn qua Bảo tàng Văn học Việt Nam.

 

 Tuyến kết thúc ở nút giao giữa ngõ 52 Tô Ngọc Vân và đường Quảng Bá.

2. Tuyến nối đường Âu Cơ với ngõ 52 Tô Ngọc Vân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến đường nối Âu Cơ với ngõ 52 Tô Ngọc Vân dài khoảng 233 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Âu Cơ.

 Tuyến đi qua một số nhà dân.

 Và kết thúc ở ngõ 52 Tô Ngọc Vân.

3. Đường nối Tô Ngọc Vân - Quảng Bá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến đường nối Tô Ngọc Vân - Quảng Bá với chiều dài khoảng 120 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị A6).