Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Xem ngay: Thông tin mới nhất về đường sẽ mở ở Hà Nội  

1. Đường nối Lạc Long Quân - Nhật Chiêu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân đáng chú ý có tuyến đường nối Lạc Long Quân - Nhật Chiêu, trùng với ngõ 508 Lạc Long Quân. Đây là tuyến đường đi qua trường THCS Nhật Tân với chiều dài khoảng 200 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở đi trùng ngõ 508 Lạc Long Quân, bên hông trường THCS Nhật Tân.

 

Tuyến đường theo quy hoạch đi qua một số nhà dân.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

2. Tuyến đường kéo dài Nhật Chiêu đến Lạc Long Quân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân đáng chú ý có tuyến đường kéo dài đường Nhật Chiêu đến Lạc Long Quân với chiều dài khoảng 211 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lạc Long Quân, gần ngõ 566.

 

 Tuyến đi trùng với một đoạn ngõ 566 nối sang Nhật Chiêu.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân.

3. Tuyến đường bên hông dự án Làng du lịch Đoàn Kết

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân đáng  chú ý có tuyến đường bên hông dự án Làng du lịch Đoàn Kết với chiều dài khoảng 100 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nhật Tân. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị A6)