Đường sẽ mở ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Phường Nhật Tân có diện tích là 1,04 km², nằm ở Bắc quận Tây Hồ. Phía Bắc và phía Đông Bắc của phường Nhật Tân giáp sông Hồng, phía Đông Nam giáp phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), phía Nam giáp phường Quảng An (quận Tây Hồ), phía Tây Nam giáp hồ Tây và phường Xuân La (quận Tây Hồ), phía Tây Bắc giáp phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Trên địa bàn phường Nhật Tân hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: Âu Cơ, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu...

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Nhật Tân. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu hồng là một trong số những đường sẽ mở ở phường Nhật Tân trong tương lai:

Đường sẽ mở ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 1.

Một trong số những đường sẽ mở ở phường Nhật Tân trong tương lai (đường kẻ hồng).

Đường sẽ mở ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NHẬT TÂN trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NHẬT TÂN trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NHẬT TÂN trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN TÂY HỒ trên thực địa tại đây.