Bản đồ quy hoạch giao thông quận Hoàng Mai, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ được xác định theo bản đồ quy hoạch giao thông Phân khu A6, Phân khu H2-1 và Phân khu hai bên sông Hồng của Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Trên địa bàn quận Tây Hồ hiện nay có cầu Nhật Tân và nhiều tuyến đường giao thông lớn như: Võ Chí Công, Âu Cơ, Nghi Tàm, An Dương Vương...

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 1.

Quận Tây Hồ trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, quận Tây Hồ nằm trong ba quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm: Phân khu A6, Phân khu H2-1 và Phân khu hai bên sông Hồng. Trong đó, quy hoạch Phân khu A6 được phê duyệt năm 2014, thuộc Khu vực Hồ Tây và phụ cận. Quy hoạch Phân khu H2-1 được phê duyệt năm 2015, thuộc địa bàn phía Tây quận Tây Hồ. Quy hoạch hai bên sông hồng đang nghiên cứu lập quy hoạch, thuộc địa bàn phía Bắc và phía Đông quận Tây Hồ.

Chính vì vậy, quy hoạch giao thông quận Tây Hồ cũng được xác định theo quy hoạch giao thông Phân khu A6, Phân khu H2-1 và Phân khu hai bên sông Hồng.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ phần thuộc quy hoạch Phân khu A6.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ phần thuộc Phân khu H2-1.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ phần thuộc Phân khu A6: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ phần thuộc Phân khu H2-1: Xem và tải về TẠI ĐÂY