Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 1.

Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

25. Khu đất từ trạm y tế đến hết địa bàn xã

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ trạm y tế đến hết địa bàn xã với diện tích khoảng 5.003,527 m2, dài khoảng 312 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở trạm y tế xã Liên Ninh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 5.

Và kết thúc đoạn đường quy hoạch từ chùa Yên Phú đi trạm thu phí.

26. Khu đất đối diện chùa Yên Phú qua QL1A

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất đối diện chùa Yên Phú qua QL1A với diện tích khoảng 23.085,193 m2, dài khoảng 500 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu đối diện chùa Yên Phú, tiếp giáp QL1A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 9.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 10.

Khu đất này kết thúc khi tiếp giáp với lối vào Nhị Châu từ QL1A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi đi qua nhiều nhà dân.

27. Khu đất mở rộng QL1A phía KCN Ngọc Hồi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất mở rộng QL1A phía KCN Ngọc Hồi với diện tích khoảng 46.524,200 m2, dài khoảng 1,8 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng QL1A bên phía KCN Ngọc Hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 9) - Ảnh 17.

Kết thúc đoạn gần Media Mart Ngọc Hồi.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)