Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Quận Đống Đa, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất thu hồi làm nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường quận Đống Đa. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn với diện tích khoảng 1.029,831 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu ở nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn, với nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất thu hồi nhằm hoàn thiện nút giao này.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất cũng thu hồi một phần mặt tiền kéo dài từ nút giao đến gần chùa Bộc.

11. Khu đất từ Vành đai 1 theo quy hoạch đến hồ Láng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất từ Vành đai 1 theo quy hoạch đến hồ Láng với diện tích khoảng 4.870,335 m2, dài khoảng 300 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu trùng với lối vào BV Phụ sản.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất mở rộng đường bên hông BV.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Và kết thúc đoạn hồ Láng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

12. Khu đất thu hồi làm Vành đai 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất thu hồi làm Vành đai 1 với diện tích khoảng 47.163,888 m2, dài khoảng 580 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi trùng với một phần đường La Thành.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)