Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đáng chú ý.
 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất trùng với ngõ 16 Tạ Quang Bửu

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó, đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 16 Tạ Quang Bửu với diện tích khoảng 3.056,864 m2, dài khoảng 350 m.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu đi trùng với ngõ 16 Tạ Quang Bửu.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất chạy song song đường Đại Cồ Việt.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Và kết thúc ở đoạn nút giao Trần Đại Nghĩa - Đại Cồ Việt.

5. Khu đất phía sau tòa nhà 4A Tạ Quang Bửu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quân Hai Bà Trưng đáng chú ý có khu đất phía sau tòa nhà 4A Tạ Quang Bửu với diện tích khoảng 832,584 m2, dài khoảng 110 m.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với phía sau tòa nhà 4A Tạ Quang Bửu.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Và kết thúc đoạn gần ngõ 30 Tạ Quang Bửu.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

6. Khu đất từ mục 4 đến ngõ 30 Tạ Quang Bửu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng đáng chú ý có khu đất từ mục 4 đến ngõ 30 Tạ Quang Bửu với diện tích khoảng 557,463 m2, dài khoảng 60 m, trùng với một phần ngách 30/18 Tạ Quang Bửu.

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)