Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

    Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường từ Vũ Lăng đến đường quy hoạch qua Tecco Garden

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ Vũ Lăng đến đường quy hoạch qua dự án Tecco Garden với chiều dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vũ Lăng, đoạn trung tâm tiêm phòng.

 Tuyến đi hướng về trường THCS Chu Văn An.

 Và kết thúc khi giao với tuyến đường qua dự án Tecco Garden đang xây dựng.

 Tuyến đường nhìn từ THCS Chu Văn An.

 Toàn cảnh tuyến đường quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường từ Tecco Garden qua mục 13

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ Tecco Garden qua mục 13 với chiều dài khoảng 830 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vũ Lăng. Đoạn đầu đã xây dựng.

 Đoạn qua trường THCS Chu Văn An.

 Tuyến kết thúc ở nghĩa trang gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Vũ Lăng.

15. Tuyến đường từ THCS Chu Văn An đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ THCS Chu Văn An đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 356 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy  hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S5).