Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

13. Tuyến đường nối Giáp Hải - Đa Tốn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường nối Giáp Hải - Đa Tốn, dài khoảng 354 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Giáp Hải, đoạn cách nút giao Giáp Hải - Đa Tốn khoảng 216 m.

 Từ đường Giáp Hải, tuyến hướng về đường qua khu dân cư Thuận Tốn.

 Đoạn đi  trùng với đường hiện hữu.

 Tuyến kết thúc ở đường Đa Tốn, đoạn cách nút giao Đa Tốn - Giáp Hải khoảng 244 m.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường từ Giáp Hải đến chùa Thuận Tốn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường từ Giáp Hải đến chùa Thuận Tốn, dài khoảng 490 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở bên hông đình làng Thuận Tốn.

 Tuyến đi qua chùa Thuận Tốn.

 Và kết thúc ở đường Giáp Hải.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

15. Tuyến đường từ mục 14, song song đường Giáp Hải

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường từ mục 14, chạy song song với đường Giáp Hải, dài khoảng 245 m .

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).