Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường từ Cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng đến đường Giáp Hải

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường từ Cụm làng nghề tập  trung xã Bát Tràng đến đường Giáp Hải với chiều dài khoảng 444 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu bên hông Cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng.

Đây là tuyến đường nối từ đường Long Biên - Xuân Quan đến Giáp Hải.

 Tuyến kết thúc ở đường Giáp Hải đoạn đối diện Khoan Tế.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

8. Đường nối Bát Khối - Giáp Hải

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường nối Bát Khối - Giáp Hải với chiều dài khoảng 732 m, trong đó đoạn thuộc xã Đa Tốn dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ nối đường Bát Khối, qua đoạn gần trường Greenfield School.

 Tuyến đường chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Toàn tuyến nhìn từ Khoan Tế, Đa Tốn.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Giáp Hải.

9. Tuyến đường từ xã Bát Tràng sang Đa Tốn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường từ xã Bát Tràng sang Đa Tốn với chiều dài khoảng 690 m, đoạn thuộc xã Đa Tốn dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).