Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

  Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 18. Tuyến đường từ chợ Đức Hòa đến gần đường Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên đáng chú ý có tuyến đường từ chợ Đức Hòa đến gần đường Ngô Gia Tự với chiều dài khoảng 1,036 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh có điểm đầu ở đường Đức Giang, đoạn chợ Đức Hòa.

 Tuyến đi qua một số nhà dân.

 Tuyến đi qua khoảng giữa chợ Thượng Thanh và tiểu học Đức Giang.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

19. Tuyến đường từ Bình Minh Garden đến ngõ 53 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ dự án Bình Minh Garden đến ngõ 53 Đức Giang với chiều dài khoảng 653 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đức Giang, đoạn đầu qua Bình Minh Garden đã xây dựng.

 Tuyến đi thẳng qua ngõ 67.

 Tuyến đi qua ngõ 53 và kết thúc đoạn Công ty TNHH sản xuất kinh doanh cơ khí Thắng Phượng.

20. Tuyến đường từ Bảo tàng Vũ khí đến ngõ 97 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ Bảo tàng Vũ khí đến ngõ 97 Đức Giang với chiều dài khoảng 450 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu gần Bảo tàng Vũ khí, giao với đường quy hoạch đang xây dựng.

 Tuyến chạy song song với đường Lý Sơn, đi qua ngõ 99 Đức Giang.

 Tuyến kết thúc ở ngõ 97 Đức Giang.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10)