Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

13. Tuyến đường từ đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh đến gần đường Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh đến gần đường Ngô Gia Tự với chiều dài khoảng 600 m. Tuyến đường này có một phần đi trùng với ngõ 192 Thanh Am.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh.

 Tuyến đường này nối vào ngõ 192 Thanh Am.

 Đoạn qua trường Tiểu học Thanh Am đã xây dựng.

 Từ đoạn ngách 165/2 Thanh Am đến ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ chưa xây dựng.

 Tuyến kết thúc đoạn ngõ 7 Đặng Vũ Hỷ.

14. Tuyến đường từ Đặng Vũ Hỷ đến Nam Đuống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ Đặng Vũ Hỷ đến Nam Đuống với chiều dài khoảng 850 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đặng Vũ Hỷ, đối diện ngõ 7. Đoạn đầu tuyến chạy dọc đường tàu.

 Đoạn tuyến hướng về khu vực bãi xe Vỹ Yến.

 Và kết thúc ở đường Nam Đuống.

15. Tuyến đường trùng ngõ 194 Thanh Am

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 194 Thanh Am đến đường ở mục 14 với chiều dài khoảng 360 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở trùng vứi ngõ 194 hiện hữu.

 Từ đoạn ngõ 255, tuyến đường này chưa mở.

 Tuyến đường kết thúc gần đường tàu khi giao với đường quy hoạch ở mục 14.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10).