Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

10. Đường nối Đặng Vũ Hỷ - Lý Sơn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường nối Đặng Vũ Hỷ - Lý Sơn với chiều dài khoảng 1,916 km.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Đặng Vũ Hỷ, đi qua bên hông trường THCS Thanh Am.

Tuyến đi qua khu dân cư trong ngõ 44 Đức Giang.

Đoạn qua đường Đức Giang.
Đoạn qua bên hông Viện thuốc phóng, thuốc nổ.

 Tuyến kết thúc ở đường Lý Sơn, đoạn bên hông Bảo tàng Vũ khí.

11. Tuyến nối đường ở mục 10 với đường Nam Đuống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường nối đường ở mục 10 với đường Nam Đuống, dài khoảng 260 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 10, cạnh dự án trường tiểu học Thượng Thanh.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Đức Giang.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Lý Sơn.

12. Tuyến đường qua trường THCS Thanh Am

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Thanh Am nối đường Nam Đuống với đường từ Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, dài khoảng 340 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10).