Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 9)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên.

 Quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

23. Khu đất trong ngõ Hạnh Phúc, phường Cự Khối

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất 5.750,169 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học nằm trong ngõ Hạnh Phúc.

 Tuyến đường qua khu đất này từ ngõ Hạnh Phúc đang xây dựng.

 Khu đất này tiếp giáp nhiều nhà dân.

 Và cũng có một số nhà tạm trên đất.

24. Khu đất gần chợ Đồng Dinh

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất ở gần chợ Đồng Dinh với diện tích khoảng 23.321,266 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp ngách 68/198 Nguyễn Văn Linh.

 Đoạn gần chợ Đồng Dinh.

 Khu đất này chủ yếu là ruộng và nhà tạm.

25. Khu đất cạnh chung cư CT2A Thạch Bàn

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất cạnh chung cư CT2A Thạch Bàn với diện tích khoảng 24.446,712 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp chung cư CT2A.

 Đoạn tiếp giáp ngõ 539 Bát Khối.

 Khu đất này có một phần hiện là nghĩa trang.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)