Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

  Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

4. Tuyến nối đường Xuân Diệu với ngõ 35 Đặng Thai Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến nối đường Xuân Diệu với ngõ 35 Đặng Thai Mai dài khoảng 377 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu ở đường Xuân Diêu, bên hông tòa nhà số 51.

 Tuyến đường này đi thẳng qua nhiều nhà dân.

 

 Đoạn qua hồ nước và kết thúc ở ngõ 35 Đặng Thai Mai.

5. Tuyến nối Đặng Thai Mai - Tây Hồ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến nối Đặng Thai Mai - Tây Hồ dài khoảng 200 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến nối đường mục 5 với ngách 12/2 Đặng Thai Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến nối đường mục 5 với ngách 12/2 Đặng Thai Mai với chiều dài khoảng 280 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngách 12/2 Đặng Thai Mai.

Tuyến đi qua phía sau trường Tiểu học Quảng An.

 

Và kết thúc khi giao với đường mục 5.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị A6).