Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 10)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

Video Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 10).

 Quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

26. Khu đất cạnh khu biệt thự Garden Villas (Garden City) 

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất cạnh khu biệt thự Garden Villas thuộc dự án Garden City ở Thạch Bàn với diện tích khoảng 8.146,824 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

   Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp Garden Villas và ngách 68/79 Nguyễn Văn Linh.

Khu đất này nằm trong dự án Garden City.

Khu đất tiếp giáp với đường quy hoạch hướng về Nguyễn Văn Linh.

Khu đất này trên thực tế đã quây tôn.

27. Khu đất đối diện mục 26 qua đường quy hoạch

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất đối diện mục 26 qua đường quy hoạch với diện tích  khoảng 7.641,514 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất trên nằm gần ngách 68/79 Nguyễn Văn Linh.

 Khu đất này tiếp giáp đường quy hoạch từ Garden City hướng về Nguyễn Văn Linh.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ khu Garden Villas.

28. Khu đất nằm giữa các ngõ 539, 531 Bát Khối và ngách 318/198 Ngọc Trì

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất nằm giữa các ngõ 539, 531 Bát Khối và ngách 318/198 Ngọc Trì với diện tích khoảng 20.734,452 m2.

   Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất  nhìn từ ngõ 531 Bát Khối.

 

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)