Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

15. Tuyến đường Thanh Am kéo dài đến Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường Thanh Am kéo dài đến Đức Giang với chiều dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở cuối đường Thanh Am đoạn gần hồ điều hòa.

 Tuyến đường quy hoạch này có đi qua một số nhà dân.

 

 Và kết thúc ở đường Đức Giang đoạn đối diện ngõ 49.

16. Tuyến đường từ mục 15 đến đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ mục 15 đến đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh với chiều dài khoảng 533 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 15, trên đường Thanh Am kéo dài.

 Tuyến đi bên hông Tổng kho Xăng dầu Đức Giang.

 

 Tuyến đường kết thúc ở đường nối Ngọc Thụy - KĐT mới Thượng Thanh.

17. Ngõ 39 Đặng Vũ Hỷ kéo dài đến đường ở mục 15

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 39 Đặng Vũ Hỉ đến đường ở mục 15 với chiều dài khoảng 265 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở kéo dài ngõ 39 Đặng Vũ Hỷ.

 Tuyến kết thúc ở bên hông Tổng kho xăng dầu Đức Giang.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10).