Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường trùng ngõ 124 Vĩnh Tuy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy đáng chú ý có tuyến đường đi trùng với ngõ 124 Vĩnh Tuy với chiều dài khoảng 400 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với ngõ 124 Vĩnh Tuy.

 Tuyến hướng vào khu vực trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

 

 Tuyến kết thúc bên hông trường đại học này.

2. Tuyến đường từ ngõ 122 Vĩnh Tuy đến phía sau trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 122 Vĩnh Tuy đến phía sau trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ với chiều dài khoảng 286 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 122 Vĩnh Tuy.

 

 

 Tuyến đi thẳng và kết thúc ở phía sau trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

3. Tuyến đường trùng ngõ 122 Vĩnh Tuy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 122 Vĩnh Tuy với chiều dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế sẽ mở rộng ngõ 122.

 Đoạn đầu ngõ sẽ kết nối thẳng với đường Nguyễn Khoái.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-4).