Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

7. Tuyến đường từ Kiêu Kỵ đến Khu tập thể Mây tre đan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường  từ Kiêu Kỵ đến Khu tập thể Mây tre đan với chiều dài khoảng 516 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở tuyến đường từ nút giao Nguyễn Quý Trị - Kiêu Kỵ đi xã Tân Quang. Điểm đầu ở đoạn gần Khu tập thể Mây tre đan.

 Tuyến đường đi qua một số nhà dân.

 Và kết thúc ở đường Kiêu Kỵ đoạn đường đôi gần nhà văn hóa thôn Trung Dương.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường cắt đường Gia Cốc, song song với đường Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường cắt đường Gia Cốc, song song Kiêu Kỵ dài khoảng 677 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến có điểm đầu ở khu vực thôn Kiêu Kỵ, gần trường THCS.

 Đoạn qua đường Gia Cốc.

 

 Tuyến kết thúc ở bìa làng Gia Cốc, nối vào đường hiện hữu hướng ra đường Kiêu Kỵ.

9. Đường Gia Cốc kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có đường Gia Cốc kéo dài qua Kiêu Kỵ với chiều dài khoảng 363 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).